Erfgoedstrategie Nijmegen

Nijmegen is een levendige stad met een roerige geschiedenis van bloei, verval, oorlog en wederopbouw. Met een Romeinse en middeleeuwse geschiedenis die als tastbaar erfgoed grotendeels verborgen dan wel verwoest is. Die gelaagde en veelbewogen historie maakt Nijmegen als erfgoedstad aantrekkelijk en onderscheidend.
Maar wordt dat potentieel ook voldoende benut? Hoe staat het met de erfgoedzorg, met de publiekstoegankelijkheid? Ademt de stad die gelaagde historie en ervaar ik die, als bewoner en bezoeker? En welke kansen biedt de toekomstige Werelderfgoedstatus van de  Nedergermaanse Limes? Bij de gemeente was daarom behoefte aan een erfgoedstrategie, die ik in 2020 voor Nijmegen ontwikkelde

Foto: Museum het Valkhof