opdrachtgevers

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
opdracht: procesbegeleiding landelijk pilotkerkenvisies Zaanstad en Amersfoort.

Stichting Het Luntersche Buurtbosch/gemeente Ede/provincie Gelderland
opdracht: toekomstverkenning Muur van Mussert in Lunteren als publiekstoegankelijk erfgoed.

Museum Het Valkhof
opdracht: programmering en procesbegeleiding strategische managementsessies.

Kunsten ‘92/Dutch Culture
opdracht: projectleider Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
opdracht: leggen van een basis voor een ecosysteem landschap/bedrijfsleven.

Gemeente Stichtse Vecht
Opdracht: ontwikkeling ambitienota Cultuur

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
opdracht: projectleiding Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen, Gemeente Ede, Stichting het Luntersche Buurtbosch
opdracht: projectleiderschap realisatie ‘De Goudsberg: Middelpunt van Nederland’ (gebiedsontwikkeling met accenten op publieksbereik, economische ontwikkeling, erfgoed en ruimte).

Nationaal Militair Museum
opdracht: ontwikkeling beleidsplan 2015-2019

Utrechts Archief
opdracht: quickscan potentieel publieksbereik

Musea Zutphen
opdracht: museale visie op nieuwe huisvesting en ondernemerschap (quickscan)

Rijksvastgoedbedrijf
opdracht: visie op de herontwikkeling van Paleis en Landgoed Soestdijk

Provincie Utrecht
opdracht: programmering en dagvoorzitterschap buitenplaatssymposium over duurzaamheid op Kasteel Amerongen.

Rijksvastgoedbedrijf
opdracht: lezing bij het afscheid van de directeur van Paleis Soestdijk rondom het thema herbestemming.

Programmering en dagvoorzitterschap master Cultureel Ondernemerschap (in samenwerking met Center for Entrepeneurship/Universiteit Utrecht).

Provincie Utrecht
opdracht: ontwikkeling Buitenplaatsbiotopen, i.s.m. SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen

Gemeente Leiden
opdracht: haalbaarheidsonderzoek versterken Leidse erfgoedeconomie.

Rentmeesterskantoor Van Lynden
opdracht: haalbaarheidsonderzoek herbestemming buitenplaats Schelluinderberg (Gorinchem).

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ontwikkeling Nationale Agenda Religieus Erfgoed

Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen, Gemeente Ede, Stichting het Luntersche Buurtbosch
opdracht: fondsen-/subsidiewerving (1,2 mln) ‘De Goudsberg: Middelpunt van Nederland’ (gebiedsontwikkeling met accenten op publieksbereik, economische ontwikkeling, erfgoed en ruimte).

Centrum Beeldende Kunst Utrecht
opdracht: haalbaarheidsonderzoek herbestemming verkeerstoren Vliegbasis Soesterberg (i.s.m. Twynstra Gudde)

Provincie Utrecht
opdracht: behoeftenonderzoek provinciaal programma Cultureel Ondernemerschap.

Nationaal Programma Herbestemming
opdracht: programmering en dagvoorzitterschap programma partners van het NPH rondom de actualiteit van herbestemming.

Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum
opdracht: beleidsontwikkeling 2013-2016

De Utrechtse Spelen
opdracht: beleidsadvies

Gemeente Den Bosch
opdracht: subsidiescan herontwikkeling Groot Ziekengasthuisterrein.

Nationaal Programma Herbestemming
opdracht: programmering/dagvoorzitterschap expertmeeting geclusterde herbestemming kerken.

Nationaal RestauratieFonds
opdracht: advies positionering NRF

Programmabureau Heel de Heuvelrug
opdracht: positieanalyse/verankeringstrategie Stichtse Lustwarande

Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen, Gemeente Ede, Stichting het Luntersche Buurtbosch
opdracht: uitwerking contourenschets in projectplan De Goudsberg: Middelpunt van Nederland.

Nederlands Centrum Volkscultuur
opdracht: advies profilering NCV en immaterieel erfgoed.

Provincie Utrecht
opdracht: ontwikkeling/projectmanagement samenwerkingsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015

Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012
opdracht: ontwikkeling projectplan landelijk themajaar 2012 Jaar van de Historische Buitenplaats.

Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012
opdracht: ontwikkeling projectplan landelijk themajaar 2012 Jaar van de Historische Buitenplaats.

Stichting Forteiland Pampus
opdracht: ontwikkeling meerjarenstrategie Forteiland Pampus.

Stichting Luntersche Buurtbos i.s.m Gemeente Ede en Stichting het Geldersch Landschap
opdracht: projectleiding haalbaarheidsonderzoek/contourenschets toeristische/educatieve ontsluiting cultuurhistorie en landschap rondom de Goudsberg (Veluwe).

Gemeente Utrecht (Stadspromotie)
opdracht: verkenning meerjarenprogramma binnenstadskerken stad Utrecht rondom culturele programmering/exploitatie/marketing i.s.m. sectoren Monumenten en Cultuur.

Gemeente Utrecht (Monumenten) i.s.m. Nationaal Restauratiefonds
opdracht: onderzoek structurele exploitatie Willibrorduskerk Utrecht, o.a. door uitbreiding culturele nevenactiviteiten.

Gemeente IJsselstein
opdracht: advies werkwijze/profilering Cultuurplatform IJsselstein.

Van Hoogevest Architecten
opdracht: inhoudelijke programmering en dagvoorzitterschap symposium ‘ Bouwen op Historie’, o.a. over hergebruik en restauratie van monumenten.

Gemeente Bergen
opdracht: advies organisatie-/exploitatieopzet Museaal Centrum Bergen.

Gemeente Wijk bij Duurstede i.s.m. Provincie Utrecht.
opdracht: projectleiding Dorestad Zichtbaar. Ontwikkeling cultuurhistorisch masterplan voor Wijk bij Duurstede, met onder meer opzet/financiering/exploitatie van een nieuw museaal erfgoedcentrum.

Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed.
opdracht: projectleiding van dit landelijke cultureel erfgoed-themajaar.

Gemeente Wijk bij Duurstede
opdracht: analyse/advies toekomstige organisatie en positionering Museum Dorestad.

Stichting Gelderse Bibliotheken
opdracht: procesbegeleider ‘What’s new’, moderator ontwikkelingstraject voor bibliotheekmanagers in het kader van innovatie en cultureel ondernemerschap.

Gemeente Eemnes
opdracht: advisering cultuurbeleid/begeleiden publiek cultuurdebat.

Gemeente De Bilt
opdracht: projectleiding interactieve ontwikkeling meerjaren cultuurbeleid.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/ faculteit Kunst en Economie
gastdocent culturele marketing/cultuurmanagement

Provincie Utrecht/Erfgoedhuis Utrecht
opdracht: visieontwikkeling betreffende positionering, profilering en herinrichting Museum ’t Vurhuus, Bunschoten Spakenburg

Vereniging Openbare Bibliotheken
opdracht: evaluatie management-developmentprogramma ‘Nieuw Elan’, een masterprogramma voor bibliotheekmanagers aan Nyenrode Business Universiteit

deBieb Veluwezoom
opdracht: begeleiden van een cultuuromslag en het stimuleren van cultureel ondernemerschap en organisatieontwikkeling binnen een zojuist gefuseerde organisatie van 6 bibliotheken.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
opdracht: projectleiding interactieve ontwikkeling nieuw cultuurbeleid. Samenstelling en activering platform vanuit de verschillende doelgroepen. Ontwikkelen activiteitenplan 2007-2010.

Gemeente Utrecht
opdracht: ontwikkelen visie op profilering en organisatiestructuur in het kader van City Marketing Utrecht.

Museum Hilversum
opdracht: implementatie fusie en het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen organisatievisie met het accent op architectuur en bouwkunst.

Huis en Festival aan de Werf, Utrecht
opdrachten: een intern communicatietraject en een fondsenwervingstraject in het kader van een heldere profilering en marketing voor speciale doelgroepen.

Stichting Poortersfestival Amersfoort
opdracht: heroriëntatie en positionering van dit muziekfestival als landelijk toonaangevend evenement op het gebied van hedendaags muziektheater.

Gemeente Amersfoort
opdracht: kwartiermakerschap herbestemming Rietveldpaviljoen Amersfoort.

Veluwealliantie/Veluwe op 1
opdracht: Ontwikkeling grote opgaven en investeringsagenda Belevingsgebieden Veluwe.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
opdracht: onderzoek/advies omgang met beladen erfgoed in de publieke ruimte.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
opdrachten: ontwikkeling Erfgoeddeal Nagele (Noordoostpolder).

Provincie Utrecht
opdracht: advies nieuw museumbeleid provincie.

Staatsbosbeheer
opdracht: conceptontwikkeling publieksprogramma Ode aan het Landschap.

Steendrukmuseum, Huis van het Boek, GRID Groningen
opdracht: onderzoek samenwerking en programma Nl grafische veld /Drukkunst richting Unesco Immaterieel Werelderfgoed.

Gemeente Nijmegen
opdracht: ambitie herontwikkeling Kelfkensbos/Museum Het Valkhof (Erfgoeddeal).

Museum Hindeloopen
opdrachten: visie op renovatie/nieuwbouw/doorontwikkeling Museum Hindeloopen

Veluwe op 1
opdracht: plan van aanpak beleving/publieksontsluiting Gelders Arcadië /Veluwezoom.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
opdracht: landelijk procescoach kerkenvisies.

Veluwe Alliantie
opdracht: strategie doorontwikkeling publieksprogramma 75 jaar bevrijding.

Eindhoven/Brainportmusea
opdracht: verkenningsonderzoek samenwerking musea in de Brabantse Brainport.

Gemeente Nijmegen
opdracht: ontwikkeling Erfgoedstrategie Nijmegen.

Gemeente Súdwest-Fryslân
opdracht: onderzoek en ontwikkeling implementatie samenwerking 9 musea: Museumcoöperatie Súdwest-Fryslân.

Stichting Geldersch Landschap&Kasteelen, Stichting Het Luntersche Buurtbosch
opdracht: procesbegeleiding mogelijke aankoop en herontwikkeling recreatiepark De Goudsberg/herontwikkeling Muur van Mussert.

Kunsten ‘92
opdracht: strategische visie Erfgoed en Europa.

Veluwe op 1
opdracht: ontwikkelen toeristisch profiel Otterlo.

Stichting Van Gogh Brabant
opdracht: ontwikkeling Van Gogh Monumenten; procesbegeleiding aanvraag Europees Erfgoedlabel Van Gogh.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
opdracht: advies ontwikkeling van een ecosysteem landschap/bedrijfsleven.

Gemeente Stichtse Vecht
opdracht: Ambitienota Cultuur.

Gemeente Hilversum
opdracht: projectleider Landgoed Zonnestraal richting Unesco Werelderfgoed.