Kerkenvisies

Een groot deel van de circa 5.600 kerkgebouwen die Nederland rijk is zal binnen tien jaar moeten sluiten omdat ze steeds minder gebruikt worden. Daarom besloot de Minister van OCW vanaf dit jaar gemeenten ondersteuning te bieden bij het opstellen van integrale kerkenvisies. De Culturele Zaak (in 2008 projectleider Jaar van het Religieus Erfgoed en van 2012-2016 projectleider Toekomstagenda Religieus Erfgoed i.o.v. de RCE) begeleidt in het kader van de landelijk pilot en in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kerkenvisieprocessen in Zaanstad en Amersfoort

Website en fotoherkomst: www.toekomstreligieuserfgoed.nl